• MK-opleidingen

  Opleidingsinstituut van mr. Mart Kievits, senior docent rechten

  mk-opleidingen Martin Kievits

mr. Mart Kievits, CRKBO-geregistreerd Senior docent rechten / vrijgesteld van BTW

Wij zijn gespecialiseerd in het verzorgen van onderwijs / studiebegeleiding, etc. op het gebied van:

Strafrecht / strafvordering

bijvoorbeeld aan:

 • politieambtenaren (primaire opleiding, vervolgopleidingen, HovJ-ers, etc.) en buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s);
 • binnen opleiding HBO-recht van diverse hogescholen.

Arbeidsrecht, in brede zin (dus incl. Arbowetgeving, Arbeidstijdenwet, Sociale zekerheid, etc.)

in het bijzonder:

 • binnen het HBO, onder meer opleidingen HBO-recht en HRM;
 • aan ambtenaren die per 01-01-2020 van rechtswege zijn overgaan naar de rechtspositie van de gewone werknemer (arbeidsovereenkomst);
Bestuursrecht

Staats- en Bestuursrecht

binnen het HBO.

Ook andere rechtsgebieden zijn ons niet vreemd.

Zoals, aan onder meer Hulpofficieren van Justitie:

 • bijzondere wetten;
 • bestuursrecht;
 • wegenverkeerswetgeving;
 • Wet verplichte GGZ en Wet zorg en dwang;
 • etc.
Andere rechtsgebieden

Pool Politie-docenten

MK-opleidingen beschikt over een pool uitstekend gekwalificeerde politiedocenten met vele, soms zelfs tientallen, jaren politie-ervaring achter de rug bij allerlei afdelingen die er binnen de politie te bedenken zijn, maar ook bij het OM, Defensie, Koninklijke Marechaussee, etc. die door mij op korte termijn binnen uw organisatie kunnen worden ingezet op basis van opdracht tussen hen en MK-opleidingen. Dit zijn juristen, bestuurskundigen, trainers (communicatieve- en andere vaardigheden), gedragsdeskundigen, IBT-docenten, sportleraren, etc. etc. Neem eens vrijblijvend contact met mij op om uw wensen te bespreken.

Belangstellenden om in onze pool te worden opgenomen; mail me en stuur je cv mee.

Opdrachtgevers

Wij verzorgen rechtenonderwijs voor de volgende opdrachtgevers

Over mij, opleiding
en ervaring

Info

Ik ben gemakkelijk in omgang, houd van interacties en het ontmoeten van mensen, ik ga een stevig debat niet uit de weg, ben erg begaan met de kwetsbare mens, sociaal en hulpvaardig ingesteld, soms te goed van vertrouwen. Ik ben maatschappelijk betrokken, eerlijk, rechtvaardig, communicatief- en sociaal vaardig, oprecht en direct. Voorts ben ik transparant, bevlogen en ga ik graag met jonge, maar beslist ook met oude(re) mensen om. Ik bezie graag de onderlinge verbanden, liefst vanuit een helikopter-view, echter zonder de belangen van de individuele mens uit het oog te verliezen!

Opleiding

 • Universiteit Utrecht
  Master Rechtsgeleerdheid | Privaat- en strafrechtelijke rechtspraktijk
  Zie verder:
  https://www.linkedin.com/in/mr-mart-kievits-2a41861a1/

Ervaring

 • Dir. / eigenaar “MK-opleidingen”
  zzp / eigen opleidingsinstituut
  jan. 2019 – heden
 • Rechtshulpverlener / raadsman / juridisch adviseur / bemiddelaar bij “Kievits Konsults Rechtsbijstand”
  1993 – 2015
 • Senior docent 1 / onderzoeker Rechten aan de Hogeschool van Amsterdam
  aug. 2006 – juni 2020
 • Docent Rechten Hogeschool Inholland
  aug. 2003 – aug. 2006
 • Hoofdinspecteur van Politie, Docent Straf(-proces)recht Nederlandse Politie Academie Apeldoorn
  jan. 1993 – apr. 2003
 • Docent Hulpofficier van Justitie aan de Nederlandse Politie Academie
  1993 – 2003
 • Politie-ambtenaar (van aspirant tot / met Hoofdinspecteur van Politie)
  apr. 1978 – apr. 2003
 • LINKEDIN:
  https://www.linkedin.com/in/mr-mart-kievits-2a41861a1/?originalSubdomain=nl
 • FACEBOOK: https://www.facebook.com/meesterkievits/

Neem contact op

Neem – om de mogelijkheden en uw wensen te bespreken – vrijblijvende contact met mij op via onderstaand formulier of stuur een mail naar info@mk-opleidingen.nl.